Nicaraguacomité

De stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea wordt begeleid door een groep vrijwilligers die zich heeft verenigd in een Nicaragua-comité.
Het comité werd opgericht in augustus 2002 en kreeg in 2006 het statuut van vzw.

Comité 2

De vzw Nicaragua-comité Sint-Truiden bestaat uit:

- Dagelijks Bestuur: 5 leden
- Algemene vergadering: 18 leden, omvat verschillende werkgroepen, vergadert elke eerste dinsdag van de maand)
- Raad van Bestuur: zgn. uitvoerend bestuur, vergadert tevens maandelijks
- Vrijwilligers en sympathisanten:  50-tal die tijdens tal van activiteiten inspringen om een helpende hand te bieden.
- Niquipo-Sint-Truiden: Na de jongerenuitwisseling in april 2007 traden ook een aantal van deze jongeren toe tot het comité. Niquipo heeft tevens een tak in Nueva-Guinea: Niquipo-Nueva Guinea

Dagelijks bestuur:

Han Kerkhof

0485/12.02.40
hanenliesbet@gmail.com

Arlette Jonckheere
Kersenstraat 14
0497 02 42 09
jonckheere.arlette@skynet.be
Hilde Martens
Halmaalweg 171
011 67 40 05
hilde_martens@telenet.be
Sofie Poncelet 20
Halmaalweg
0474 61 72 76
sofie_poncelet@hotmail.com
Lode Sweldens
Luciendal 16
0496 99 53 85
lode_sweldens@hotmail.com

 Algemene vergadering:

Vandaag telt de algemene vergadering 18 leden.  Binnen deze algemene vergadering zijn er verschillende werkgroepen.

 • Werkgroep "Sensibilisering"
  Deze werkgroep bereidt de sensibiliserende acties binnen Sint-Truiden voor. Hieronder verstaan we debatavonden, multiculturele week, filmfestival, tentoonstellingen, enz.
  Bijzonder begeleidt deze werkgroep de acties die rond Nicaragua in het onderwijs worden georganiseerd. Dit kan slaan op het basisonderwijs (zoals ondermeer Fiesta Latina) of het middelbaar onderwijs (zoals de debatten en tentoonstellingen binnen de multiculturele week). Tevens onderhoudt deze cel de contacten met de scholen die een uitwisselingsprogramma met een school in Nueva Guinea opzetten.
   
 • Werkgroep "Opvolging projecten"
  Deze werkgroep volgt de vorderingen op van de concrete projecten die in Nueva Guinea worden uitgevoerd. Dit kunnen zowel acties zijn die passen binnen het Vlaamse convenant, het federale programma ontwikkelingssamenwerking als eigen acties ondersteund door het Nicaragua-comité. Sinds 2007 subsidieert de Provincie Limburg ook een project binnen de stedenbandwerking. (patioproject:het versterken van de economische positie van boerenvrouwen via de versterking van de erfeconomie) via Femuprocan.
  De cel stelt vragen over de technische haalbaarheid, vraagt een omgevingsanalyse van de projecten op, volgt de vooruitgang op.
   
 • Werkgroep "Uitwisseling"
  Deze werkgroep beheert de taken die bij de verschillende uitwisselingen aan de orde zijn, zoals:  vastleggen van uitwisselingsdata, opstellen van het programma, boeken van de reis, selectie van de leden, enz.
  Deze groep houdt zich dus concreet bezig met de voorbereiding van het bezoek van buitenlandse delegaties en vangt de groep ook effectief op van aankomst tot vertrek in Zaventem. Volgende taken behoren tot het pakket van deze groep:
  - voorbereiding van de ontvangst (opstellen tijdschema)
  - vastleggen slaapplaatsen, restaurants
  - vastleggen officieel (vergaderingen) en officieus programma (ontspanning)
   
 • Werkgroep "Fondsenwervende activiteiten"
  Deze werkgoep coördineert de acties die een financiële bijdrage kunnen leveren voor het comité. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de jaarlijkse activiteiten zoals: Fiesta Tropical, Joy-Joy, Erfgoeddag, Opendeurdag asielcentrum, Bloesemfeesten, Dag van het Park,... De taken zijn o.a.: opbouwen en bemannen van standen, opdienen bij deze festiviteiten, verkoop van artisanaat, verkoop van schraapijs, ...
  Ook de jaarlijkse ontspanningsavond "Noche de la tolerancia" van Niquipo-jongeren mag hier zeker niet ontbreken.
   
 • Werkgroep "Vertalingen":
  Deze werkgroep staat in voor de vertalingen van teksten, mails,... die bij de uitwisseling tussen Nicaragua aan de orde zijn. Voornamelijk betreft het vertalingen van het Spaans naar het Nederlands en omgekeerd.
  Deze werkgroep groepeert degenen die zich als tolk hebben opgegeven. Onder leiding van één of twee personen worden de binnenkomende Spaanse teksten snel doorgezonden naar de Spaanse les of naar iemand die beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor Nederlandse teksten die naar het Spaans moeten worden omgezet.
   
 • Werkgroep "ICT":
  Deze werkgroep verzorgt de ondersteuning van het comité met behulp van de informatie- en communicatietechnologie. Het onderhoud van de website, ontwerp van folders en affiches, beheer gezamenlijke on-line agenda,... behoren tot de taken.
  De werkgroep zorgt dat informatie op een snelle manier bij de leden van het comité en bij externen kunnen geraken. Dit kan via een nieuwsbrief of via het aanvullen van de website. Nochtans moet er ook voor worden gezorgd dat deze informatie ook die leden bereikt die niet over de e-mail en internet beschikken.

Vrijwilligers: 
Geïnteresseerde verenigingen, scholen en anderen die zich willen inzetten voor de ondersteuning van projecten mogen contact opnemen met één van bovenstaande personen van het Dagelijks bestuur:

Vrijwilligers zijn altijd welkom!!

Paginatype: