Activiteiten Nicaraguacomité

Fiesta Tropical (Wereldfeest) 
Vanaf het jaar 2000 wordt er elk jaar in de maand juli in Sint-Truiden het wereldfeest "Fiesta Tropical" georganiseerd. Sinds 2003 staat Fiesta Tropical regelmatig ook in het teken van de stedenband met Nueva Guinea. Je kan er zien hoe het leven is in onze zusterstad, je vindt er foto’s van inwoners, typische voorwerpen en je kan er proeven van heerlijke Nicaraguaanse hapjes en pittige drankjes in het Café Nueva Guinea.

Verder zijn er doorlopend workshops, eetstandjes, kinderanimatie (wereldspel, springkasteel, opdrachtenparcours, schminkstand, dansinitiatie,…), Nicaraguaanse dansmuziek, infostands,…

Uiteraard mogen optredens tijdens Fiesta Tropical niet ontbreken. In 2003 werd de show gestolen door de Marokkaanse Idool 2003-rapper Brahim. Verder traden groepen zoals Proyección Latina en La Playa op. Top-act was de bekende Nicaraguaanse groep Philip Montalban (man op affiche) and the Liberation Band die speciaal naar België kwam om optredens in Sint-Truiden en Lommel te verzorgen.

Andere groepen waren: Los del Sol, Nicarao (Nicaraguaanse dans),  Pachuco 21, de Nicaraguaanse band PerroZompopo, de Galicische groep Ialma, Zion Youth,...

Op Fiesta Tropical wordt het middenterras verzorgd door het Nicaragua-comité. De opbrengst hiervan gaat integraal naar acties en projecten in onze zusterstad Nueva Guinea.

Debat- of infoavonden 
Geregeld worden in Sint-Truiden debatavonden georganiseerd over de stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea. Op deze avonden worden verslagen gegeven van reizen die Truiense delegaties aan Nicaragua brachten of wordt een overzicht gegeven van de concrete acties die in Sint-Truiden en Nueva Guinea worden georganiseerd.

De avonden worden aangenaam geanimeerd met dia- en filmfragmenten of gastsprekers.

In de agenda lees je meer over de komende activiteiten.

Café Nueva Guinea 
Café Nueva Guinea is een bar die wordt uitgebaat door vrijwilligers van het Nicaragua-comité met als doel enerzijds de Truiense bevolking te informeren over de stedenband en anderzijds om fondsen ten voordele van acties in Nueva Guinea in te zamelen.

Zowel tijdens Fiesta Tropical als tijdens de Open Monumentendag kunnen bezoekers kennis maken met Nicaraguaanse drankjes, bieren, hapjes en coctails. Ook in de toekomst is het de bedoeling om café Nueva Guinea op geregelde tijdstippen uit te baten, bijvoorbeeld tijdens de kermis, carnaval of op dorp- of wijkfeesten.

Café Nueva Guinea is enkel mogelijk door de hulp van vele tientallen vrijwilligers. Heb jij interesse om eens mee te werken aan café Nueva Guinea, neem dan gerust contact op met één van de leden van het Nicaragua-comité.

Ontvangst Nicaraguaanse delegaties 
Uitwisseling is een belangrijk gegeven in de uitbouw van een stedenband tussen twee steden. Vandaar dat geregeld delegaties heen en weer reizen tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea. Meer informatie over de doelstellingen van deze bezoeken en over de samenstelling van de verschillende delegaties vind je onder “uitwisseling”.

Van 2003 tot op heden brachten 6 Nicaraguaanse delegaties een bezoek aan onze stad. In juni 2003 was dat een eerste delegatie o.l.v. burgemeester Ricardo Lopez Ruiz en Asohdeng-voorzitster Modesta Gonzalez . In november 2003 was een tweede delegatie te gast tijdens de Multiculturele week en in juli 2004 bezochten vice-burgemeester en vier andere inwoners van Nueva Guinea onze stad.

Elk van deze bezoeken heeft een aantal gemeenschappelijke doelstellingen. Zo ondermeer:
- het maken van concrete afspraken over de wijze van samenwerking;
- het maken van financiële afspraken en afrekeningen;
- jaarplanning en opmaken van verslagen;
- toekomstplannen

Op diverse manieren worden de Nicaraguaanse delegaties in contact gebracht met de Truiense bevolking: tijdens debatavonden, op ontmoetingen in scholen, tijdens de multiculturele week, op Fiesta Tropical, enz.

Fiesta Latina  
Een mondiaal project voor vierde leerjaren.

Fiesta Latina is een vlotte samenwerking tussen de Stedelijke Bibliotheek, het Cultuurcentrum de Bogaard, de vzw Djapo, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de dienst ontwikkelingssamenwerking van de Stad Sint-Truiden, het Nicaragua-comité en diverse Truiense basisscholen. In 2002 werd de eerste Fiesta Latina georganiseerd, toen nog rond het themaland Bolivië.  Sinds 2003 staat de hele fiesta in het teken van de stedenbandstand Nueva Guinea. Elk jaar nemen ongeveer 310 kinderen en 17 leerkrachten deel.

Tijdens Fiesta Latina wordt de stedenband met de zustergemeente Nueva Guinea, Nicaragua in beeld gebracht. De 10-jarige leerlingen maken op een vrolijke manier kennis met het leven van leeftijdgenootjes in Nueva Guinea. Een zoektocht naar gelijkenissen en verschillen.

Het project loopt over een 4-tal weken (april- juni) en is opgebouwd rond verschillende vaste elementen. Een vorming voor de leerkrachten, een uitgewerkte leerkrachtenbundel, een heuse Nicakrant per leerling, een werkwinkel "Hola Amigos, Nicaragua in een mand'  in de klas, een geleid bezoek aan de bib en ....nog heel wat leuke lessen die de leerkracht zelf in de klas kan begeleiden (knutselen, liedjes aanleren, verhalen, leeslessen, taal, dans, muziek, video eerlijke handel, enz ...)

Tenslotte worden alle kinderen verwacht op een grote, netoverstijgende slotdag in het cultuurcentrum de Bogaard. De kinderen uit de verschillende scholen worden in groepjes verdeeld en nemen deel aan diverse werkwinkels: Nicaraguaans koken, dansen, muziek maken, drama, regenbuizen knutselen, .... In de namiddag brengen ze het aangeleerde voor mekaar op het podium van de schouwburg.  

Op een speelse wijze worden begrippen zoals “wereldsolidariteit” en eerlijke handel aan de kinderen bijgebracht.

Foto Fiesta Latina

Multiculturele week 
In november 2003 werd voor de eerste keer n.a.v. het bezoek van een Nicaraguaanse delegatie een multiculturele week georganiseerd. Bedoeling was een week te organiseren met allerhande activiteiten zowel rond de zusterstad Nueva Guinea als rond algemene Noord-Zuid-thema’s waarbij ook de inbreng van plaatselijke derdewereldorganisaties en mensen uit het zuiden die hier bij ons in de stad wonen, werd geïntegreerd.

Tevens werd een tentoonstelling opgezet rond Nicaraguaanse beeldende kunstenaars en over het leven in de zusterstad Nueva Guinea. Met de Nicaraguaanse delegatieleden worden debatten georganiseerd. Diverse scholen bezoeken in klassikaal verband de debatten of tentoonstellingen. Een Nicaraguaans filmfestival waarop doorlopend niet minder dan 6 Nicaraguaanse films werden getoond sloot de multiculturele week af.

Paginatype: