Waarom een stedenband?

Een stedenband met Nueva-Guinea in Nicaragua

Sint-Truiden behoorde tot de eerste gemeenten in Vlaanderen die een convenant sloten met de Vlaamse gemeenschap betreffende ontwikkelingssamenwerking. Op 18 februari 2002 keurde de gemeenteraad van Sint-Truiden het aangaan van een dergelijke convenant goed. In het convenant werd ondermeer voorzien dat Sint-Truiden een stedenband diende te sluiten met een stad in het Zuiden.

Bedoeling van de stedenband is ondermeer kennis en ervaring uit te wisselen tussen beide steden. Deze kennisstroom dient in de twee richtingen te verlopen. Het Zuiden kan immers leren van het Noorden, maar – en dat wordt maar al te vaak vergeten – het Noorden kan ook heel wat kennis opdoen in het Zuiden.

Het aangaan van een stedenband is een ideaal middel om de eigen bevolking te sensibiliseren. Op talrijke activiteiten in Sint-Truiden duikt vandaag de stedenband met Nueva Guinea op. 

Hierdoor krijgt ontwikkelingssamenwerking ook een gezicht in onze stad: met concrete vragen van mensen die we persoonlijk hebben leren kennen en met concrete acties die we samen kunnen opvolgen, ondermeer door een website als deze.

Ondertussen loopt de samenwerking tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea al enkele jaren. Ongetwijfeld zijn er heel wat vragen en heel vaak ook moeilijke ogenblikken maar één zaak staat vast: de stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea is zowel hier als in het Zuiden een verrijking voor iedereen die er actief mee bezig is.

Waarom Nueva Guinea?

In de zomer van 2002 ging Sint-Truiden op zoek naar een geschikte partnergemeente in het Zuiden. Hierbij zijn het stadsbestuur van Sint-Truiden en de Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking (GROS) niet over één nacht ijs gegaan.

Diverse steden in verschillende landen werden afgewogen en met elkaar vergeleken. Via Broederlijk Delen kwamen we in contact met een Zuid-Afrikaanse stad; begin jaren negentig participeerde de stad Sint-Truiden via de Windey Stichting aan de bouw van dorpen in Zuid-Orissa in Indië en Truienaar Michel Preuveneers bracht ons in contact met een stad in Mali. Uiteindelijk is de keuze na rijp beraad gevallen op Nueva Guinea, een stad in het Oosten van Nicaragua. Onmiddellijke aanleiding hiervoor was het feit dat Limburger Marcel Daniels met zijn echtgenote Berdien en drie kinderen voor een periode van vier jaren naar Nicaragua trok om er voor de NGO Volens als ontwikkelingswerker actief te zijn.

Peter Dufaux, toenmalig schepen ontwikkelingssamenwerking, kende Marcel Daniels als coördinator van het Kringloopcentrum ’t Recupke. Via Marcel en Berdien konden gemakkelijk contacten worden gelegd met burgerlijke organisaties in Nueva Guinea en met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.

Berdien en Marcel zijn inmiddels terug in België. Sinds 1 januari 2007 is Marcel aangeworven als voltijdse ambtenaar ontwikkelingssamenwerking van de stad Sint-Truiden.

Paginatype: