Jongerenprojecten

In onze stedenband werken we vooral via onze partners in Nueva Guinea. Dit geldt evenzeer bij de jongeren. Het jongerenproject in Nueva Guinea kan opgesplitst worden in twee doelstellingen en twee directe partnerbewegingen.

1) Het versterken van een gemeentelijk aanbod van educatieve en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties. Directe partner: Niquipo Nueva Guinea

2) Het versterken van een participatief gemeentelijk jeugdbeleid. Directe partner: Gemeentelijke Jeugdraad Nueva Guinea.

1) Niquipo Nueva Guinea

Niquipo Nueva Guinea ontstond in 2003 als jongerenvereniging in de schoot van de partnerorganisatie van de stedenband, ASOHDENG. Oorspronkelijk noemden zij zichzelf ‘Jongeren van Asohdeng’ en lazen zij in de bibliotheek enkele uren per week voor aan kleinere kinderen. In 2006, onder impuls van de eerste jongerenuitwisseling van Sint-Truiden naar Nueva Guinea in de paasvakantie van 2007, groeide de organisatie aan tot een dertigtal jongeren die maandelijks bijeenkwamen om activiteiten voor kinderen te organiseren.
Eind 2007 verbleven Evert Bessemans en Rob Sweldens 3 maanden in Nicaragua om de jongeren om te vormen tot animatoren en samen met hen de grondlijnen en toekomst van hun organisatie uit te tekenen. De jongeren van Niquipo Nueva Guinea besloten zich wekelijks actief in te zetten voor straatkinderen in de kwetsbaarste zones van Nueva Guinea en komen hiervoor elke zaterdag en zondag vrijwillig samen. Hun activiteitenpakket bestaat uit groepsspelen, vertrouwensspelen, balspelen, educatieve spelen, voorleesactiviteiten en knutselactiviteiten.
Een klein groepje Niquipo’s werkt bovendien actief mee aan de herbebossingprojecten van de stedenband en helpt bij het oprichten van een jongerengroep in Los Angeles, een deelgemeenschap van Nueva Guinea, om samen driemaandelijks nieuwe bomen te planten en het gebied te herbebossen.

Niquipo is een voorbeeldgroep in Nueva Guinea en is één van de weinige jongerenorganisaties die op een niet-religieuze of politieke wijze, vrijwillig ten dienste staan van de gemeenschap. Zij zijn op dit moment de actoren die beweging brengen in de stugge structuren van de gemeente en laten hun stem duidelijk horen in de pas opgerichte gemeentelijke jeugdraad.

2) Gemeentelijke Jeugdraad Nueva Guinea

In 2006 groepeerde de Universiteit van Nueva Guinea enkele bestaande jongerenorganisaties om actief iets te veranderen aan de jongerensituatie in Nueva Guinea. De stedenband adopteerde deze prille jongerenraad en werkte een samenwerkingsakkoord uit om het gemeentelijke jeugdbeleid in Nueva Guinea stap voor stap te verbeteren. De jeugdraad bestaat uit verschillende religieuze jongerengroepen, dansgroepen, groepen jongeren uit nabije gemeenschappen, sportverenigingen én Niquipo. Regelmatig organiseren ze vormingen over politieke invloed van jongeren en leiderschap en organiseren jongerenforums in tijden van gemeenteraadsverkiezingen waar ze de kandidaat-burgemeesters onderwerpen aan harde vragen van de aanwezige jongeren waar ze hun kritieke situatie voorschotelen.

In 2008 werkten de jongeren van de jeugdraad actief mee aan het project JOPAC – ‘Jongeren voor de verandering’, samen met vrijwilligers Hannelore Depypere en Rob Sweldens. Na het uitvoeren van een grondig onderzoek naar de jongerensituatie, werkten de jongeren een jongerenagenda uit met 20 voorstellen ter verandering die ze op het laatste forum voorstelden en lieten ondertekenen door alle kandidaat-burgemeesters. In de toekomst zal blijken of de nieuw verkozen burgemeester zich aan zijn woord houdt. De jeugdraad houdt in ieder geval een oogje in het zeil.