Partners van het Nicaraguacomité

GROS: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

De GROS is samengesteld uit heel wat organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking: 11.11.11, OXFAM Wereldwinkel, Wereldsolidariteit, Masala, Broederlijk Delen, ORK vzw, OKIN vzw, Internationale Rode Kruis, Moeders van de Hoop, Zusters Annuntiaten, Nicaragua-comité, the Himalayan Society, vzw Sunshine, vzw Vonkita en afgevaardigden van de verschillende fracties in de gemeenteraad.

Voorzitter van de GROS is Karl Pfeffer.

De GROS komt op regelmatige basis samen en brengt advies uit over diverse aspecten van ontwikkelingssamenwerking. De GROS ontvangt van het stadsbestuur van Sint-Truiden een jaarlijkse subsidie die wordt verdeeld onder verschillende organisaties en projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking.

Gemeentebestuur Sint-Truiden:

Drijvende kracht achter de stedenband.

JOPAC:

De eerste doelstelling van het project Jopac bestaat eruit na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een jeugdwerking in het zuiden op te starten en/of uit te breiden en te versterken in het kader van een stedenband.
De tweede doelstelling betreft sensibilisering met de stedenband en vooral jongeren als kader.

Vonkita:

De Limburgse vzw Vonkita (kleine vonk) verzamelt een groep gemotiveerde Limburgers die hun schouders zetten onder een aantal projecten in het Zuiden.  Vonkita ondersteunt momenteel twee educatieve projecten in Nicaragua. 'Raflang' een basisschool in een wijk in Managua en 'emJAC' de montessorischool (van kleuter tot laatste jaar sec ond)  in stedenbandstad Nueva Guinea.

Stedenband Mol:

Website met informatie over de stedenband tussen de gemeenten Mol en Santo Tomás in Nicaragua en uitleg hoe het Molse Nicaraguacomité en het Nicaraguaanse Comite para el Desarrollo Comunal in Santo Tomás deze verzustering in samenwerking met beide gemeentebesturen concretiseren.

Paginatype: