Asohdeng

In Nueva Guinea werd in eerste instantie een burgercomité pro-Hermandad (hermandad betekent stedenband of beter broederband) opgericht waarin het gemeentebestuur en een aantal burgerorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het gemeentebestuur vaardigde drie gemeenteraadsleden af in dit comité. In de schoot van dit comité werden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aangeduid. Bedoeling van het comité is om als officiële gesprekspartner namens Nueva Guinea met de partnergemeente Sint-Truiden te praten.

Na verloop van tijd werd dit comité pro-Hermandad omgevormd in de organisatie met rechtspersoonlijkheid ASOHDENG (=Asociación de Hermanamientos para el Desarrollo de Nueva Guinea).

De samenstelling van het uitvoerend comité van Asohdeng is als volgt:

  • Voorzitster: Modesta Gonzalez
  • Ondervoorzitter: Abel Urbina
  • Secretaris: Elba Rivera
  • Schatbewaarder: Johanna Ortiz
  • Leden: Abel Rivera, Mario Baca, José Ramon Escoto Meso.


Werkvergadering tussen Asohdeng en de delegatie
uit Sint-Truiden in hotel Nueva Guinea (december 2003)
V.l.n.r. Johanna, Berdien, Christa en Elba. Abel luistert aandachtig toe


Elba, Marlene en Mathieu in overleg
(december 2003)

Werkvergadering tussen Asohdeng en
de delegatie uit Sint-Truiden in hotel Nueva Guinea
(december 2003)


Het lokaal van Asohdeng in de gerenoveerde bibliotheek


Interne vergadering van Asohdeng:
Elba, Berdien en Johanna luisteren naar de voorzitster Modesta Gonzalez

Paginatype: