Delegatie 4: maart 2005

Tussen woensdag 23 februari en donderdag 10 maart 2005 bezochten twee delegaties uit Sint-Truiden Nueva Guinea. De eerste delegatie bestond uit Hilde Martens (voorzitster GROS), Chris Heeren (lid Nicaragua-comité), Annemie Cuylaerts (ambtenaar internationale samenwerking), Frans Ooms (lid Nicaragua-comité) en Lies Cuylaerts (tolk).

Tussen 1 en 10 maart 2005 werden zij vergezeld door een tweede delegatie bestaande uit Peter Dufaux (schepen voor ontwikkelingssamenwerking), Jo Hendricx (stadssecretaris) en Jean-Marie Potters (jeugdconsulent stad Sint-Truiden). De delegatie werd bijgestaan door Ilse Renard van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

De delegatie had volgende opdrachten:

 • kennismaking met de nieuwe bewindvoerders (gemeenteraadsleden en burgemeester) na de gemeenteraadsverkiezingen van november 2005;
 • overdracht van de samenwerkingsakkoorden aan het nieuwe gemeentebestuur;
  onderhandeling over het strategisch plan voor de periode 2005-2007;
 • onderhandeling over het operationeel plan voor 2005;
  evaluatie en financiële afrekening van de projecten van 2004 voorzien in het Vlaamse convenant ontwikkelingssamenwerking;
 • evaluatie en afrekening van het federale programma ontwikkelingssamenwerking;
 • opvolging van het project tot herstel van sportvelden en renovatie van de bibliotheek;
 • opvolging van het herbebossingsproject dat met eigen Truiense middelen werd gerealiseerd;
 • voorbereiding van een inleefreis van Truiense jongeren in 2006 of 2007.

Tijdens het bezoek vierde Nueva Guinea haar 40-jarig bestaan en woonden de delegatieleden de festiviteiten bij.

Hier vindt U een fotoreportage van het bezoek van de laatste delegatie aan Nueva Guinea.