You are hereDelegatie 1: juni 2003

Delegatie 1: juni 2003


De eerste delegatie uit Nueva Guinea die een bezoek bracht aan Sint-Truiden bestond uit volgende zes personen: alcalde Ricardo Lopez Ruiz, secretaris van de gemeenteraad José Ramon Escoto, ambtenaar Walter Méjià, Asohdeng-voorzitster Modesta Gonzalez, stedenband-ambtenaar Marléne Amador en Asohdeng-lid Berdien Lageschaar.

De delegatie maakte vooral kennis met Sint-Truiden, het Nicaragua-comité, het gemeentebestuur en de inwoners van de zustergemeente. Tegelijk werd afgetast rond welke thema’s beide partnergemeenten konden samenwerken. Daarenboven werd een algemeen beeld geschetst over de werking van een gemeentelijke administratie in het Noorden. Tenslotte werd dieper ingegaan op de werking van de gemeentelijke jeugddienst en van de milieudienst. Hierbij werden ook externe diensten bezocht. Zo ondermeer: de waterzuiveringscollector van Aquafin, de geitenboerderij te Alken, het Remo-stort, de composteringsinstallatie van De Winter, het wijkcomposteringsproject van de stad Sint-Truiden met de vzw Wiric, …

Labels