You are hereDelegatie 2: november 2003

Delegatie 2: november 2003


Tijdens de multiculturele dagen bezocht een tweede delegatie uit Nueva Guinea onze stad. Deze delegatie bestond uit: gemeenteraadslid Mario Baca, Asohdeng-secretaris Elba Rivera, Asohdeng-ondervoorzitter en bosingenieur en ambtenaar van het gemeentebestuur William Martinez. De delegatieleden traden in debat met inwoners van Sint-Truiden en verschillende klassen uit de Truiense middelbare scholen.

Daarenboven werden opnieuw diverse bezoeken georganiseerd rond de thema’s “milieu” en “jeugd”. Tenslotte werd tussen beide partijen een ontwerp van langetermijn visie afgesproken betreffende de samenwerking tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea.

Labels