Fiesta Latina 2010

Foto's van deelnemende klassen

Foto's van de bibliotheek en de werkwinkel in de klas!

Hola hola...het fiesta latinaproject loopt!!

van 20 april tot 5 juni 2010!!

Fiesta? Fiesta betekent FEEST in het Spaans.

Latina? Latina staat voor Latijns-Amerika, de regio waarin Nicaragua ligt.

Fiesta Latina is dus een Nicaraguaans feest!

Wie? Er nemen dit jaar 16 klassen of 305 leerlingen van het 4e leerjaar deel.

Waarom? Sinds 2002 heeft Sint-Truiden een bijzonder band met Nueva Guinea, een stad in het oosten van Nicaragua. (meer info vind je onder de kinderlink) Het is een vriendschapsband, in Midden-Amerika noemen ze dit ook wel een 'hermandad'. Via dit project willen we de kinderen in Sint-Truiden de kans geven om zich in te leven in het dagelijks leven van het tropisch warme Nicaragua.

Wanneer? Na de paasvakantie start het project. De leerkrachten krijgen dan alle nodige informatie om in de klas aan de slag te gaan. Het slotfeest vindt plaats op 3 en 4 juni, dan mogen ook ouders en andere geïnteresseerden een kijkje komen nemen!

Hoe? Na de opstart van het thema krijgt elke klas bezoek van Djapo met allerlei Nicaraguaanse voorwerpen, liedjes, dansjes en filmpjes. In de bibliotheek ontdekken de kinderen daarna de laatste geheimen van Nicaragua aan de hand van allerlei opdrachten. En dan? Dan komt het grote slotfeest! Alle klassen komen samen in het cultureel centrum, de kinderen kunnen zich die dag van hun beste kant laten zien in de workshops. Een waardige afsluiter van een groots project!

Terug naar menu